top of page
Gradient

הדרכה על סביבת מודל

 
 
 

שירה זליקוביץ

 

MOODLE

סביבת המודל מאפשרת לכל מורה להפעיל אתר מקצוע פרטי לכל קבוצת לימוד שלו.

סביבת המודל פופולארית מאוד במוסדות האקדמיים.

יתרונו של הכלי הוא בכך שמדובר בסביבה סגורה ובטוחה וכל מורה יכול לכלול באתר הספציפי רכיבים לפי בחירתו – לוח הודעות, מאגר קבצים, ספר לימוד דיגיטלי, קישורים, סרטונים, מילוני מונחים (אגרון), משימות מקוונות, פורום ועוד.

כניסה ראשונית

יש לעבור תהליך של הזדהות אחידה

שיוך לומדים לקורס

  1. כניסה לקורס שלך

  2. העתקת כתובת הקורס

  3. שליחת מייל לרשימת התפוצה של הלומדים בקורס עם הזמנה להיכנס לקורס וצירוף כתובת הקורס

  4. אישור המבקשים להצטרף במודל בצד שמאל

ניהול הקורס

 
  1. מעבר למצב עריכה

  2. שינוי כותרות היחידות בהתאם לפרקי הקורס שמירה

  3. הוספת הסבר לקורס

  4. הוספת משאב למידה

  5. הוספת מטלת סיום

 

שאלה? שלחו לי מייל

bottom of page